Fri frakt över 1000 kr | Facebook

Integritetspolicy

Vi på Pokerbutiken.se vill att du som kund ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram en policy i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR. Nedan kan du läsa om vår policy och hur vi hanterar dina persouppgifter. När du handlar på vår webbplats så godkänner du samtidigt vår policy om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Pokerbutiken.se drivs och ägs av OG Group AB.

Kontakt
info@pokerbutiken.se
https://www.pokerbutiken.se/contacts/

eller

OG Group
Blåsippevägen 8
373 31 Nättraby

Vilka för uppgifter vi samlar in och varför

När du besöker vår webbplats, kontaktar vår support eller genomför ett köp så kommer vi att spara uppgifter om dig. För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund.

När du genomför ett köp kommer nedanstående information att sparas:

När du genomför ett köp så behöver vi uppgifter om dig för att produkten ska kunna levereras till rätt person. Beroende på vad för betalningsalternativ du valt så kan vissa uppgifter om betalningen även behöva hanteras och sparas.

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Orderhistorik
 • Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med köpet (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer).

När du kontaktar vår kundtjänst

När du är i kontakt med vår support så kommer vi att spara uppgifter som vi behöver för att komma i kontakt med dig. Nedanstående uppgifter kommer att sparas.

 • Namn
 • Telefonnummer (om angivet)
 • E-postadress
 • Eventuellt andra uppgifter som kunden lämnar till oss som berör ärenden

Varför vi sparar uppgifter

Vi sparar uppgifter om dig för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund och för att kunna komma i kontakt med dig vid eventuella supportärenden eller för att skicka ut nyhetsbrev.

Laglig grund

Lämnat samtycke – Med detta menas att behandling sker efter att samtycke från kunden lämnats i samband med att kunden genomfört ett köp, skapat ett konto, anmält sig till vårt nyhetsbrev, kontaktat oss direkt eller på andra sätt delat med sig av sina uppgifter.

Dina uppgifter kommer att lagras från insamlandet till dess att lämnat samtycke återkallats.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter med lämnat samtycke kommer att sparas så länge det finns en relation till kunden. Köphistorik kommer att sparas i 7 år av bokföringsmässiga skäl. All övrig kunddata kommer att raderas efter 2 år.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra

För att kunna erbjuda våra tjänster är det i vissa fall nödvändigt för oss att dela dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning. Den behandlas i de fall enligt våra instruktioner och enligt de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kommer dock aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part. De uppgifter vi delar är för att uppfylla de åtaganden som vi har mot dig som kund.

Dessa företag garanterar, genom avtal, säkerheten för de uppgifter de behandlar. I enlighet med våra säkerhetskrav åtar de sig även att följa begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

De företag vi delar uppgifter med vid ett köp är DHL, Paypal, Payson och Klarna.

För utskick av nyhetsbrev så delar vi uppgifter med Paloma och Minutemailer, som är de verktyg vi använder för att skapa och skicka ut nyhetsbrev.

Kontaktar du oss genom vårt kontaktformulär så kommer vi att dela uppgifterna med Zendesk, som är den tjänst vi använder för att hantera supportärenden.

Beställningsvaror skickas direkt från våra leverantörer. Då kommer vi att dela dina leveransuppgifter med leverantören av de varor du beställt. Om du har frågor vilka leverantörer vi delar uppgifterna med rörande din order, så kontakta oss.

Här behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Dina rättigheter som registrerad

Registerutdrag

Detta innebär att du har rätt till tillgång av de personuppgifter vi lagrar om dig. Du kan med andra ord, om du önskar en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, begära att få tillgång till dessa. Dessa utdrag lämnas i form av ett registerutdrag som innehåller angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Rättelse

Om dina lämnade personuppgifter är felaktiga kan du begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter inom ramen för det angivna ändamålet.

Radering

Scenarion där du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Om dina uppgifter inte behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).
 • Av händelse att personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

I de fall där det förekommer legala skyldigheter som hindrar att vi raderar personuppgifter med omedelbar verkan kommer vi att blockera uppgifterna från att användas till annat än för det syfte som förhindrar en radering. Det kan också hända att vi tvingas neka din begäran för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Exempel på vad dessa skyldigheter kommer från:

 • Bokförings- och skattelagstiftning
 • Bank- och penningtvättslagstiftning
 • Konsumenträttslagstiftning

Begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter.

Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta kan du begära begränsad behandling under den tid vi kontrollerar våra uppgifter om dig.
Du kan även begära att vi inte raderar uppgifter om dig som inte längre är relevanta för oss men är av vikt för dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Invändningar mot direktmarknadsföring

Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse:

Du har alltid rätt att invända mot den intresseavvägning vi använder som laglig grund för ett ändamål. Vid en sådan invändan åligger det oss att kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi endast behandla dina uppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för ändamåletl): Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring (vilket även omfattar analyser av personuppgifter). Denna typ av marknadsföring omfattar all form av uppsökande åtgärder såsom e-post och sms. Dock omfattar den inte marknadsföringsåtgärder du som kund aktivt valt att söka upp, exempelvis information och erbjudanden. Vi kommer att upphöra med behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring om du invänder mot det ändamålet.

Dataportabilitet

Även då du gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära ut de uppgifter som rör dig. Finns teknisk möjlighet har du även rätt att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din köpupplevelse, läs mer här om cookies.

Vi skyddar dina personuppgifter

Hos oss kan du vara trygg med vetskapen om att vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som behöver tillgång till dina uppgifter, för att uppfylla våra angivna ändamål, kommer åt dem i vårt IT-system. Därmed skyddar vi såväl sekretess som integritet och tillgång.

Datainspektionen – en tillsynsmyndighet

Om du anser att ett företag missköter hanteringen av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. De är ansvariga för att övervaka tillämpningen av den nya lagstiftningen (GDPR).

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd

Du hittar alltid en uppdaterad version av vår personuppgiftspolicy på Pokerbutiken.se, https://www.pokerbutiken.se/integritetspolicy/. Vid eventuella uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller för dig kommer du att informeras i god tid via hemsidan och e-post (om du angivit en e-postadress). Tillsammans med informationen kommer vi även att vara tydliga med vad dessa förändringar innebär och hur de påverkar dig som kund. Har du frågor eller funderingar kan du alltid nå oss på info@pokerbutiken.se.

Varukorg

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping